#WeCare

Bij Teleperformance vinden we het belangrijk om te zorgen. Zorgen voor onze medewerkers, ons gezondheidsprogramma TP Fit, een team met deskundigen die klaar zitten met een luisterend oor en mooie kortingen. Tevens vinden we het belangrijk om te zorgen voor de wereld; daarom organiseren we regelmatig mooie evenementen om een bijdrage te leveren aan het goede doel en zetten we ons in voor het milieu.

pagina 'we care' - shutterstock_1482412214_wave

TP Fit

Het TP Fit-programma is er voor iedere collega die zich bekommert om zijn of haar gezondheid. Er worden workshops aangeboden met verschillende interessante thema’s. Daarnaast kun je gratis digitale sportlessen volgen en hebben we iedere week inspiratiesessies ter ontspanning.

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Medewerkers hebben toegang tot een bedrijfsmaatschappelijk werker op locatie van TP. Op meerdere vestigingen is er een open inloopspreekuur gemiddeld 1x per maand en daarnaast is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met een bedrijfsmaatschappelijk werker op locatie. Dit kan van preventieve aard zijn, maar wordt ook ingezet als medewerker is uitgevallen en de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker een passende interventie is of ter overbrugging ingezet wordt tot dat de medewerker terecht kan bij een andere behandelaar.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is ook toegankelijk voor leidinggevenden, HR Advisors en vertrouwenspersonen om te sparren over bepaalde situaties/ casussen.

De inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker is ook om een leidinggevende te ontzorgen. In bepaalde situaties is het niet wenselijk dat een leidinggevende de gesprekspartner is van een medewerker en is professionele hulp noodzakelijk.

bmw-03
bmw-02

Budgetcoach

Medewerkers hebben toegang tot een budgetcoach op locatie van Teleperformance en per januari 2020 is er een Teleperformance nummer ingeregeld voor rechtstreeks contact met een externe budgetcoach. Op meerdere vestigingen is er een open inloopspreekuur gemiddeld 1x per maand en daarnaast is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met een budgetcoach op locatie. Dit kan van preventieve aard zijn, maar wordt ook ingezet als een medewerker financiële zorgen heeft. De medeweker kan in gesprek gaan met de lokale HR. In dit gesprek krijgt de medewerker een informatieboek mee met handige tips en contactgegevens van instanties welke kunnen helpen.  Daarnaast wordt er ook gevraagd of de medewerker open staat voor een gesprek met een externe budgetcoach. De afspraak kan op een Teleperformance locatie plaats vinden, maar dit mag ook thuis of op een locatie naar wens zijn. In het gesprek met de budgetcoach wordt de situatie besproken alsook de hulp welke geboden kan worden. De budgetcoach heeft al mooie successen geboekt. Enkele succesverhalen zijn ook gepubliceerd op ons intranet.

Vertrouwenspersoon

Binnen Teleperformance hebben wij medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden als vertrouwenspersoon optreden. Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor alle collega’s, aan wie zij vertrouwelijke zaken kwijt kunnen; van persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk tot problemen die ontstaan zijn op de werkvloer. Uiteraard heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht, die ervoor zorgt dat je volledig te vertrouwen bent door de medewerkers.

De vertrouwenspersonen hebben een belangrijke taak in de organisatie. Zij zijn ervoor om een veilig en vertrouwelijk gesprek mee te voeren als je ergens mee zit dat met je werk te maken heeft en wat je (nog) niet wilt bespreken met iemand anders, zoals je leidinggevende of de HR Advisor. Daarom hebben wij goed gekeken naar de kwaliteiten en motivatie van de Vertrouwenspersonen, want dit is voor hun namelijk een taak wat zij naast hun gewone werk doen.  Zij voelen zich geroepen om collega’s te steunen door het geven van een luisterend oor en ook advies als daarom wordt gevraagd.

bmw_Tekengebied 1
OR_Tekengebied 1

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestaat uit collega’s die verschillende functies en vestigingen binnen Teleperformance vertegenwoordigen. Bij Teleperformance hebben we een constructieve, gezond kritische, positieve en daadkrachtige Ondernemingsraad. Een keer per maand komt de OR met de directie bij elkaar voor een formeel overleg en een keer in de maand een informeel overleg tussen het Dagelijks Bestuur en HR. De ondernemingsraad is een belangrijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen TP. De ondernemingsraad beslist mee over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers en praat mee over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

TP Benefits

Het voordeel van werken voor mooie merken is ook het profiteren van mooie kortingen. Teleperformance heeft voor alle medewerkers spetterende acties en aanbiedingen lopen. Kortingen op (merk)kleding, attractieparken, saunabezoeken, elektronica en nog meer. Ook is er een collectieve kortingsafspraak met zorgverzekeraar CZ waarbij collega’s bij Teleperformance de maximaal (wettelijk toegestane) kortingen krijgen voor zowel de basis- als aanvullende ziektekostenverzekeringen.

cz_Tekengebied 1
fitnessplan_Tekengebied 1

Bedrijfsfitness Nederland

Teleperformance heeft een mooie bedrijfsfitnessregeling via Bedrijfsfitness Nederland! Zo kunnen de Teleperformance collega’s lekker sporten met een flinke korting! De bedrijfsfitnessregeling bij Teleperformance heeft heeft een brede keuze. Denk niet alleen aan conventionele fitnesscentra, maar bijvoorbeeld ook aan yoga-studio’s en CrossFit locaties. Bedrijfsfitness Nederland werkt met professionele sportlocaties. Op alle locaties wordt gewerkt aan de hand van een protocol, zodat er veilig getraind kan worden.

Citizen of the world

Citizen of the World is een wereldwijd initiatief van Teleperformance. Citizen of the world richt zich op ‘s werelds meest kwetsbare mensen. De veelzijdige inzet van het Citizen of the World programma varieert van financiering en sponsoring, tot het voorzien in onder andere medische behoefte, kleding, voedsel en computers. Teleperformance doneert bijvoorbeeld aan de voedselbank. Er worden awareness campagnes en inzamelacties georganiseerd, voor bijvoorbeeld kleding of knuffels. Daarnaast worden er diverse evenementen georganiseerd of gesponsord ten behoeve van onder andere KiKa, het Ouderenfonds, Pink Ribbon, Tour de ALS en de Ropa Run.

TPBAKE_Tekengebied 1
wefie_Tekengebied 1

Citizen of the Planet

Citizen of the Planet is een wereldwijd initiatief van Teleperformance. Dit initiatief richt zich op het waarborgen van een milieuvriendelijke en verantwoorde werkwijze binnen Teleperformance. De werkvloeren bij Teleperformance zijn bijvoorbeeld vrij van papier. Daarnaast worden er herbruikbare koffiebekers uitgegeven en al het afval wordt gescheiden. Ook worden er diverse awareness campagnes georganiseerd, bijvoorbeeld Earth Day. Op deze dag doen alle bedrijfspanden van Teleperformance letterlijk een paar uur het licht uit.

Each interaction matters

Match jouw wensen met ons aanbod

20km
10km 20km 50km 100km
Functietype
Taal
Afdeling